Lihan rasvapitoisuus ja rasvatasapaino

Hultgårdilla eläinten rehu koostuu eri ruoholajikkeista joita tuotetaan luomumenetelmin pääsääntöisesti omalla tilalla. Olemme valinneet tämän luonnollisen toimintatavan koska sen on todettu edistävän eläinten terveyttä ja luovan edellytykset myös ihmiselle terveellisemmän lihan tuottamiselle, verrattuna väkirehupainotteiseen tehotuotantoon.Tämä näkyy muun muassa lihan rasvapitoisuudessa ja rasvan koostumuksessa.

Rasvapitoisuus

Hultgårdin sonninjauhelihan rasvapitoisuus on Lihateollisuuden Tutkimuskeskuksen (LTK) suorittamien tutkimusten perusteella matala, alle 7 prosenttia, edellisen mittauksen näyttäessä 5,2 %. Myös kokolihatuotteissa rasvapitoisuus on testien mukaan alhainen, esimerkiksi kuveen rasvaprosentti viimeisten mittausten perusteella 3,5%.

Rasvatasapaino

Ruohoon perustuva kasvatus parantaa myös rasvatasapainoa verrattuna väkirehupainotteiseen kasvatukseen. Tämä tarkoittaa että rasvojen suhde on ihmisen terveyden kannalta suotuisampi luonnollisesti, ruoholla kasvatetun karjan lihassa. Parempi rasvatasapaino on seurausta ruoholla kasvatetun lihan korkeammasta Omega 3 pitoisuudesta ja matalammasta kokonaisrasvapitoisuudesta.

Hultgårdin lihassa Omega 6/Omega 3 rasvahappojen suhde oli alkuvuodesta 2013 suoritetuissa tutkimuksissa 1,5 (1:1,5). Vaikka Omega 3 pitoisuus lihassa on esimerkiksi loheen verrattuna pienempi niin hyvä rasvatasapaino ja matala kokonaisrasvapitoisuus ovat terveyden kannalta edullisia ominaisuuksia tuotteissamme.    

Muita luonnollisen rehun hyötyjä

Tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu että ruohoon perustuvalla kasvatustavalla on myös monia muita positiivisia vaikutuksia lihan muihin ravintoarvoihin kuten kivennäis-, hivenaine- ja vitamiinisisältöön. Kiinnostuneet voivat tutustua aiheeseen laajemmin esimerkiksi seuraavien linkkien avulla: Taulukko rasvahappopitoisuuksista, Grassfed exchange tai Journal of Animal Science.   

Kokeile, niin huomaat eron!

Lihatuotteiden luomusertifikaatti

Hultgårdin liha on  saanut luomusertifikaatin keväällä 2013. Rehutuotannon ja muun viljelyn osalta virallinen luomuksi siirtyminen tapahtui vuonna 2009.

Yhteystiedot: Pieter 040-5256356 Natalia 040-5251053 Sähköposti: lihatilaus@hultgard.fi